Home

SAFE helpt scholen, leraren en ouders om seksuele en relationele voorlichting in het primair- en voortgezet onderwijs op touw te zetten. Kinderen/jongeren en seksualiteit zijn vaak moeilijk te combineren onderwerpen, daarom is het niet gek daar een specialist voor in te huren.

Waarom seksuele voorlichting?
De seksuele ontwikkeling van een kind begint bij de geboorte. Daarom kunnen we eigenlijk beter spreken van seksuele opvoeding of vorming dan van seksuele voorlichting. Bij kinderen van 0-12 speelt seksualiteit weliswaar een andere rol maar is het zeker aanwezig. Wanneer we seksualiteit als een breed begrip zien waar ook relaties, genderidentiteit, lichamelijke sensitiviteit en meer onder valt, dan is het logisch om hier ook al op jongere leeftijd aandacht aan te besteden.